Berlitz

Berlitz centar za strane jezike je najstariji centar u svetu, osnovan 1878 – pre 130 god. Berlitz ima više od 600 centara u preko 60 zemalja.

Sarađujemo sa 75% najvecih multinacionalnih organizacija širom sveta
Predajemo više od 30 različitih jezika
Berlitz programi nisu konkurentni samo u Srbiji već i na globalnom nivou