Career Days 2019

Neuspeh je predah za buduću pobedu

Posted on

Život svakog od nas satkan je od mnogobrojnih uspona i padova. Međutim iako mnogi od nas toga nisu svesni, vrednost neuspeha je nesporna. Zapitajte se: Da li vam je  neuspeh omogućio napredak, odnosno kreativnost u rešavanju nekog problema? Da li vas je neuspeh učinio jačim i omogućio vam da spoznate svoje talente i prednosti? U […]

Career Days 2019

Kako da prevaziđete strah od javnog nastupa?

Posted on

Sigurna sam da ste se bar jednom tokom svog školovanja susreli sa problemom javnog nastupa. To je onaj osećaj nelagode, znojenja ruku, vrtoglavica, kada treba nešto javno da kažete pred svojim drugarima u odeljenju, ili kolegama na fakultetu.           Iako postojanje treme može stimulativno da deluje na čoveka, tako što ga čini fokusiranim i obazrivim, […]

Career Days 2019

Zašto je danas planiranje karijere tako važno?

Posted on

Mogu da naslutim da dok ste čitali ovaj naslov, u glavi vam je ostala reč karijera, kao pojam koji se danas često koristi u svakodnevnom govoru i koji se poistovećuje sa zaposlenjem, tj. poslom. Iako karijera može da podrazumeva sam posao, ona ipak predstavlja mnogo više. Savremeno značenje karijere podrazumeva da svako od nas može […]