OIP

OIP je američka kompanija sa sedištem u Scottsdale, Arizona. Mi pružamo usluge pružanja podrške za pružanje podrške za komercijalne transakcije eksternih i viših linija i upravljanje generalnim agencijama kroz obradu zadataka visokog nivoa koji zahtevaju specijalizovano obrazovanje o osiguranju, razumno procenjivanje, prikupljanje informacija i tumačenje i donošenje odluka.

Oslanjajući se na ogromno znanje o riziku, naš menadžment tim pruža sveobuhvatnu obuku o osiguranju zajedno sa radnim iskustvom u uspešnim i najvišim ocenama američkih društava za osiguranje.

Naš profesionalni evropski tim koji se nalazi u Beogradu, Srbija je visoko obrazovan, obučen i poveren da donosi odluke u ime naših klijenata. OIP podrška omogućava našim klijentima da se fokusiraju na stvaranje profitabilnog prihoda za svoje organizacije i dalje razvijaju odnose s njihovim ključnim korisnicima.