Confluence Properti Management


Confluence Properti Management je vodeća nezavisna kompanija za upravljanje imovinom na Balkanu koja pruža napredna rešenja za nekretnine posredstvom kombinacije višeg menadžment tima sa decenijama vrednim međunarodnim iskustvima u vezi sa nekretninama i talentovanog domaćeg osoblja sa sveobuhvatnim poznavanjem lokalnih tržišta.

Confluence trenutno upravlja portfolijom imovine koja se sastoji od maloprodaje, poslovne kancelarije, stambene, mešovite upotrebe širom Balkana, uključujući najveći trgovački centar, najveće maloprodajne lance i jednu od najvećih kancelarijskih svojstava. Confluence nudi investitorima kompletno rešenje za upravljanje nekretninama – od tehničkog upravljanja do maloprodaje / kancelarijskog lizinga do svakodnevne interakcije stanara, do realizacije marketinga i PR aktivnosti. Međunarodna priznata stručnost kompanije Confluence osigurava da se sva sredstva pod upravom pozicioniraju prema najvišim međunarodnim standardima.