back to top
Obrazuj seEkonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru počeo je s radom 1971. godine kao Odjeljenje Ekonomskog fakulteta Sarajevo, a od 1976. godine do danas ustrojen je kao samostalan fakultet.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru je ustrojbena jedinica u sastavu (javnog) Sveučilišta u Mostaru, koja ustrojava i izvodi sveučilišne i stručne studije na prvom ciklusu, sveučilišne studije na drugom ciklusu i poslijediplomski doktorski studij na trećem obrazovnom ciklusu, te obavlja znanstveni i visokostručni rad u području ekonomije.

Fakultet je sukladno procesu transformiranja visokog školstva prema načelima Bolonjske deklaracije, usvojio novi nastavni plan i program koji se primjenjuje od akademske 2005./2006. godine.

Nastava se osim u Mostaru organizira i izvodi u Centrima Vitez (prvi i drugi ciklus) i Orašje (prvi ciklus).

ekonomski fakultet sveučilišta u mostaru
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru je cijenjen i priznat u cijelom svijetu

MISIJA Ekonomski Fakultet Sveučilište u Mostaru

Misija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kao znanstveno-istraživačke institucije visokog obrazovanja u polju ekonomije zasniva se na unapređenju kvalitete visokoškolskog obrazovanja.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru potiče izvrsnost koja rezultira razvoj kreativnih i visokoškolovanih mladih ljudi koji su spremni odgovoriti potrebama globalnog tržišta rada i koji su pokretačka snaga jačanja gospodarstva.

VIZIJA Ekonomski Fakultet Sveučilište u Mostaru

Vizija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru usmjerena je na prepoznatljivost u izvrsnosti koja će se temeljiti na visokim nastavnim i znanstvenim standardima.

Vizija je usmjerena prema obrazovanju koje će zadovoljiti potrebe tržišta rada i gospodarskog razvoja šire društvene zajednice.

Kontinuitet poboljšanja poslovnog procesa Ekonomskog fakulteta pridonosi povećanju razine kvalitete svojih znanstvenih, obrazovnih i istraživačkih procesa što pridonosi suradnji s drugim visokoškolskim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Ekonomski Fakultet gradi svoju viziju na temeljima visoko motiviranih djelatnika i zadovoljnih studenata čiji razvoj i kompetencije trebaju biti prepoznatljive vrijednosti od strane uže i šire društvene zajednice.

Sveučilište u Mostaru

Sveučilište u Mostaru ustrojava i provodi preddiplomsko, diplomsko, poslijediplomsko i cjeloživotno obrazovanje utemeljeno na istraživanjima te razvojem znanstvenoistraživačkoga, umjetničkostvaralačkog i stručnog rada doprinosi društvenomu i gospodarskom razvitku.

Sveučilište osigurava i provodi mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih potencijala uza stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti znanstvenoistraživačkoga, nastavnog, umjetničkog i stručnog rada.

Sveučilište u Mostaru se sastoji od akademije i 10 fakulteta

 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet
 • Ekonomski fakultet
 • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 • Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 • Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike
 • Fakultet zdravstvenih studija
 • Farmaceutski fakultet
 • Filozofski fakultet
 • Medicinski fakultet
 • Pravni fakultet
ekonomski fakultet sveučilišta u mostaru
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Upis na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Preddiplomski studij traje 4 godine. Nakon završenog studija stječe se zvanje prvostupnik/bachelor ekonomije s ostvarenih 240 ECTS bodova.

Nakon završenog I. ciklusa obrazovanja imate mogućnost nastavka na II. ciklusu (4+1) kako bi stekli zvanje magistar ekonomije s ostvarenih ukupno 300 ECTS bodova.

Ekonomija Mostar smjerovi

Smjerovi se biraju pri upisu u četvrtu godinu, izvode se smjerovi s najvećim brojem zainteresiranih, a dostupni smjerovi su:

 • Menadžment
 • Marketing
 • Računovodstvo i financije
 • Poslovna informatika
 • Poslovanje sa Europskom unijom

Svi studenti mogu se upisati izravno u status redovitog uz plaćanja ili izvanrednog. Svi studenti koji se ne upišu u julskom upisnom roku, upisu mogu pristupiti u rujanskom upisnom roku.

Žiro račun za uplatu upisnina je: 3381302271312140 (UniCredit Bank d.d.)

 • Cijena po semestru za redovito uz potporu Ministarstva 200,00 KM.
 • Cijena po semestru za redovito uz plaćanje 750,00 KM.
 • Cijena po semestru za izvanredno 750,00 KM.

Svi studenti dužni su na račun Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta uplatiti 10 KM na račun 3381302271312140 (UniCredit Bank d.d.). Uplate izvršiti na dvije odvojene uplatnice (upisnina i Studentski zbor).

Sve informacije o upisima i uvjetima za izbor pristupnika, kao i druge informacije, možete dobiti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

ekonomski fakultet sveučilišta u mostaru
Ekonomski fakultet u Mostaru

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru Kontakt

☏036/355-100 (centrala) Nazovi!
☏036/355-102 (studentska služba) Nazovi!
☎036/355-130 (fax)

e-mail 1: referada@ef.sum.ba
e-mail 2: upisi@ef.sum.ba

Adresa:
Matice hrvatske bb,
88000 Mostar

Pročitajte i recenzije drugih fakulteta

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP