Career Days 2019

Kako da napraviš korak ka uspešnoj karijeri?

business man

Sigurno se pitaš da li postoji jednostavan odgovor na ovo pitanje. Moraću da te razočaram, nije tako. Živimo u dobu kada je sve oko nas promenljivo, kada je sve neizvesnije kako da sebi osiguramo pristojan život i kada je diploma samo jedna od stavki potrebnih za to. Važna činjenica je da danas primat uzima celoživotno obrazovanje, što najbolje oslikavaju reči  Lao Ce-a: ,,Učenje je kao veslanje uzvodno, čim se prestane, odmah se kreće nazad“ . Svako u skladu sa svojim preferencijama bira ono čime želi da se bavi tokom života, ali ono što svaka mlada osoba treba da poseduje, kako bi sebi utrla put ka uspešnoj karijeri su sledeće veštine:

  • Meke veštine
  • Informativna pismenost
  • Veštine kojima računari nikada neće ovladati
  • Akcenat je na primenljivim veštinama
  • Preduzetnički duh

Istraživanja su pokazala da danas mladi ljudi tokom svoje karijere menjaju i do 7 poslova. Iz tog razloga vrlo je važno da se razviju meke veštine poput timskog rada, poznavanja digitalnih instrumenata, poznavanje pravila, propisa, ali svakako i odgovornost i posvećenost svemu što radimo.

Tehnologija ima tendenciju da smanjuje empatiju, što će za rezultat imati težnju menadžera da u svoje kompanije zaposle mlade lidere, sa odgovarajućim jezičkim, matematičkim i tehničkim veštinama, koji će im pomoći da tu empatiju ožive i da daju smisao ogromnoj količini informacija kroz takozvanu ,,informativnu pismenost“.

Ono u čemu veštačka inteligencija ne može da zameni čoveka su takozvane ljudske osobine: pozitivan stav, sposobnost da se stalno i iznova uči i da se prilagođava promenljivim okolnostima i vrlo važna izdržljivost.

Građenje kritičkog razmišljanja se izdvaja kao važna veština. S obzirom na ,,buku“ podataka koja nastaje u digitalnoj eri, od pojedinca se očekuje da pronađe one najvažnije i na osnovu njih brzo donosi odluke i da na neizvesnost  kao takvu gleda kao na izvor šansi i mogućnosti za svoj dalji razvoj.

career days

Na mlade ljude i način funkcionisanja u kompanijama, snažan uticaj ima nacionalna kultura, koja indirektno obikuje sistem mišljenja, ponašanja i delovanja. Postoje određene dimenzije po kojima se kulture međusobno razlikuju, koje utiču na to da u nekoj zemlji postoji predluslov za razvijanje preduzetničkog duha kod ljudi, a kod drugih ne, ali bez obzira, treba biti uporan u tome da se taj duh što više razvija. On utiče na ljude da budu inovativni, uvek vođeni nekim novim idejama, kako da poboljšaju svoj život, ali i život svoje zajednice.

Ono što i sama pokušavam svakodnevno da unapredim u svom životu je, svima dobro poznata, organizacija. Nije uvek lako na pravi način organizovati život, ali bitno je poći od svojih prioriteta i korak po korak stići do rešenja. To podrazumeva plan, sastavljen od niza akcija koje treba preduzeti da bi se cilj dostigao. Kada krenemo u realizaciju zactrtanog, važno je da na umu stalno imamo razlog zbog čega sve to radimo, da bi nam to bio motiv da uvek grabimo još više i da bi prepreke bile savladive. Pored toga, treba uzeti u obzir da je vreme ograničen resurs, koji treba koristiti na pravi način.

Zato ne traći svoje dragoceno vreme i napravi  korak ka uspešnoj karijeri tako što ćeš uvek stremiti boljem, tako što ćeš na dnevnoj osnovi razvijati neophodne veštine, a mi ćemo ti pomoći u tome. Na našoj radionici u maju ove godine, imaćeš priliku da čuješ još mnogo korisnih stvari, zato ne propusti šansu da je posetiš. Za više informacija o tome mozeš posetiti naš sajt, kao i našu facebook i instagram stranicu.

career days