Career Days 2019

Zašto je danas planiranje karijere tako važno?


Zasto je planiranje karijere tako vazno

Mogu da naslutim da dok ste čitali ovaj naslov, u glavi vam je ostala reč karijera, kao pojam koji se danas često koristi u svakodnevnom govoru i koji se poistovećuje sa zaposlenjem, tj. poslom. Iako karijera može da podrazumeva sam posao, ona ipak predstavlja mnogo više.

Savremeno značenje karijere podrazumeva da svako od nas može da poseduje istu i da ona nije privilegija elite u društvu, kao što se često pogrešno misli. Karijera je danas, kao i okruženje u kome živimo, vrlo dinamična, što znači da je čine različiti periodi,  kako period napretka, tako i gubitak posla. Ona obuhvata naše obrazovanje, našu ulogu u društvu i porodici, ali i slobodno vreme. Takođe, važno je istaći da traje celog života, ne počinje zapošljavanjem, niti se završava penzijom. Kao ključni elementi karijere izdvajaju se:

  • Radno iskustvo
  • Društvena uključenost
  • Zaposlenje
  • Kulturne aktivnosti
  • Trening
  • Interesi
  • Volonterski rad

Dakle, ona predstavlja jedinstveni sklop aktivnosti čoveka na poslovnom, društvenom i porodičnom  planu. Kako bi sebe ostvarili na svim poljima, važno je da joj pristupimo na pravi način, to jest da planiramo svoje korake i upravljamo njima. Ako sebi dozvolimo da budemo vođeni samo intuicijom, kao vrlo verovatan ishod uslediće nezadovoljstvo sobom i sopstvenim životom.

Upravljanje karijerom je proces tokom kojeg na pravi način pratimo, raspoređujemo i usmeravamo naše potencijale, da bi ostvarili zacrtane ciljeve i želje. Možda zvuči neobično, ali taj proces ne treba mnogo da se razlikuje od samog upravljanja kompanijom. Idealno bi bilo da zamislimo da smo zaposleni u svojoj firmi i da dajemo sve od sebe da se posao obavi na najbolji način.

Preduslov za uspešno upravljanje karijerom je da budemo iskreni prema sebi i da nam samopouzdanja ne manjka. Neophodno je da budemo svesni svojih prednosti i vrlina, ali i nedostataka i mana, da bi blagovremeno, razvojem i usavršavanjem, dodatno ojačali svoje prednosti, a nedostatke eliminisali.

Zasto je planiranje karijere vazno

 

Proces upravljanja sastoji se od 4 faze, čiji je krajnji cilj svakako razvoj karijere. Neophodno je da prvo upoznamo sebe, svoje sposobnosti i  veštine. Na sposobnosti možemo da gledamo kao naš potencijal za obavljanje nekog posla, odnosno mogućnost da postanemo stručni u nekoj profesiji,  kroz dalju obuku i iskustvo.

Drugi korak podrazumeva da opišemo svoj idealni posao, uz definisanje karakteristika koje su neophodne, ali i one koje nikako taj posao ne treba da ima, kao i koje veštine i znanja taj posao treba da zahteva. Iako vrlo verovatno naš idealni posao u stvarnosti ne postoji, on treba da nam bude orjentir kada donosimo odluke vezane za karijeru u budućnosti.

Treći korak podrazumeva da definišemo ključne ciljeve, kao i startegiju za razvoj svoje karijere. Treba uzeti u obzir neophodne resurse za njihovo ostvarenje, ali i prepreke koje mogu da se nađu na putu njihove realizacije.

Poslednja faza, ništa manje važna od prethodnih, je faza implementacije. Iako ova reč zvuči  formalno, suština leži u tome da izaberemo alternative u skladu sa svojim interesovanjima, vrednostima, stavovima. Jedan od načina je da pohađamo kurseve koji su povezani sa našim izborom, ili da obavljamo volonterski rad u oblasti za koju smo se odlučili.

Snažan uticaj na razvoj karijere danas ima sve veći značaj neformalnog obrazovanja. Suočeni smo sa činjenicom da danas diploma nije dovoljna, što najbolje oslikavaju reči  Dejvida Elisa: ,,Diploma je dokaz da ste želeli da učite, da još uvek učite i da ćete želeti da se usavršavate”. Dodatnim obrazovanjem i podizanjem ličnih kapaciteta, svako od nas može da poveća svoju zapošljivost.

Sigurnost više ne leži u rukama pojedinca koji drži diplomu, već u rukama fleksibilne osobe, koja posedujući raznovrsne veštine, znanja i informacije, može da se prilagođava trendovima u okruženju. Za mlade ljude je važno da izađu iz svoje zone komfora, da se stalno usavršavaju, a mogućnosti za to pružaju brojne organizacije i nevladine grupe.

Nemoj sedeti skrštenih ruku, dok ogroman broj prilika prolazi pored tebe. Napravi korak tako što ćeš planski pristupiti svemu što radiš i tako što ćeš svakodnevno ulagati u sebe na različite načine. Dok god u tebi postoji iskra nade da možeš biti još bolji, uspešna karijera biće ti nadomak ruke!

Iskoristi priliku koju ti mi pružamo, saznaj mnogo više o ovim temama na našoj radionici u maju!

Zasto je planiranje karijere vazno