back to top
Obrazuj sePedagoški fakultet u Sarajevu – Fakultet koji 75 godina nudi vrhunske nastavnike

Pedagoški fakultet u Sarajevu – Fakultet koji 75 godina nudi vrhunske nastavnike

Spada u jedne od najstarijih fakulteta u BiH

Pedagoški fakultet u Sarajevu je najstarija visokoškolska ustanova koja je formirana nakon Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini.

Danas je Pedagoški fakultet u Sarajevu profiliran u skladu sa svjetskim standardima edukacije nastavnog kadra, otvorena prema svjetskim univerzitetima i uključena u savremene tokove reforme odgoja i obrazovanja posebno visokog obrazovanja.

Studij Pedagoškog fakulteta je najpouzdaniji faktor kontinuiranog djelovanja u reformiranju nastavnog procesa na svim nivoima obrazovanja. Njegovi studenti su nosioci najčasnijeg i najodgovornijeg poziva u svakoj društvenoj zajednici.

Trociklični sistem studija, ustanovljen prema Bolonjskom procesu (sa kategorijom izbornih predmeta i primjenom novih nastavnih tehnologija ), omogućuje svršenim studentima Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nesmetanu mobilnost u pogledu upisa na II i III ciklus studija u zemljama Evropske unije.

 U susjednim zemljama: Hrvatskoj i Srbiji, osim vertikalne mobilnosti, otvorena je i mogućnost zapošljavanja; u statusu bakalaureata, magistra i doktora odgojnih nauka u području metodike nastavnih predmeta na nivou razredne nastave, predškolskog odgoja i kulture življenja i tehničkog odgoja ove visokoškolske ustanove.

Odsjeci na fakultetu

Pedagoški fakultet u Sarajevu nudi opciju studiranja na 4 odsjeka a to su: Edukacija i rehabilitacija, Kultura življenja i tehnički odgoj, predškolski odgoj i razredna nastava.

Studij I ciklusa ( dodiplomskog) traje 4 godine i nosi 240 ECTS bodova. Stručna zvanja koja studenti stiču u zavisnosti od odsjeka kojeg su upisali su:

  1. Bakalaureat/Bachelor predškolskog odgoja
  2. Bakalaureat/Bachelor razredne nastave
  3. Bakalaureat/Bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja
  4. Bakalaureat / Bachelor edukacije i rehabilitacije

Način studiranja je formiran prema Bolonjskom principu i student može imati status redovnog studenta, redovnan uz samofinansiranje i vanrednog.

Odsjek za razrednu nastavu

Studenti na odsjeku za razrednu nastavu sagledaju sve humanističke aspekte obrazovanja i razmatraju koji su problemi reformiranja obrazovnog sistema.

Podrška učenicima u procesu učenja kao koncepcijski zahtjev u devetogodišnjem osnovnom odgoju i obrazovanju

Ocjenjivanje učenika u nastavi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i književnosti

Problemi integracije (inkluzije) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi – izrada i realizacija individualno prilagođenih programa

Savremene metode, oblici i nastavna sredstva u implementaciji reforme obrazovanja, s posebnim osvrtom na Nastavni plan i program četvrtog razreda osnovne škole

Programski sadržaji početne nastave matematike, izrada i izbor udžbenika u skladu s potrebama i psihofizičkim mogućnostima učenika u realizaciji reforme obrazovanja.

Odsjek za predškolski odgoj

Na studiju se posebna pažnja posvećuje:

Temeljne odrednice kurikuluma i njegova implementacija s težištem na integrirani kurikulim u predškolskim ustanovama.

Planiranje i realizacija programskih sadržaja likovnog odgoja u predškolskoj nastavi.

Metode i oblici rada u predškolskoj nastavi muzičkog odgoja.

Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u predškolske ustanove – izrada i realizacija individualno prilagođenih programa.

Interna i eksterna evaluacija kvalitete odgojno -obrazovnog rada u predškolskim institucijama.

Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj

Studenti koji pohađaju odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj imaju priliku da nauče kako se planira i realizira programski sadržaj kulture življenja i tehničkog odgoja u osnovnoj školi.

Pažnja se posvećuje i na temeljne odrednice kurikuluma i njegovu implementacija s težištem na kurikulum kulture življenja i tehničkog odgoja.

Također, stuednti u periodu od 4 akademske godine imaju priliku da steknu sljedeće znanje:

Integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u osnovnoj školi – izrada i realizacija individualno prilagođenih programa.

Metode i oblici odgojno-obrazovnog rada u implementaciji reforme.

Temeljna načela reforme obrazovanja i metodike rada.

Različiti pristupi praćenja postignuća učenika devetogodišnje osnovne škole.

Uvjeti za upis na Pedagoški fakultet u Sarajevu

Osnovni uvjeti za upis na Pedagoški fakultet je zavšena četverogodišnja srednja škola i položen kvalifikacioni ispit.

Predmeti koji se posebno gledaju prilikom upisa su:

na Odsjeku za razrednu nastavu iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Matematike, Historije i Geografije;

na Odsjeku za predškolski odgoj iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Matematike, Muzičke i Likovne kulture;

na Odsjeku za kulturu življenja i tehnički odgoj iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Matematike, Fizike i Informatike;

na Odsjeku za edukaciju i rehabilitaciju iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, Biologije i Sociologije.

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP