back to top
Obrazuj seStomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu

Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu

Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu je prvi stomatološki fakultet u Bosni i Hercegovini

Stomatološki fakultet sa Klinikama u Sarajevu osnovan je 1960. godine kao odsjek na Medicinskom fakultetu. 1974.godine postaje zaseban fakultet i od tada Stomatološki fakultet sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu zauzima važnu poziciju u nacionalnom i međunarodnom sistemu visokog obrazovanja.

Vizija Stomatološkog fakulteta sa Klinikama u Sarajevu je od samog osnivanja bila da postavi standard izvrsnosti u definiranju budućnosti stomatološkog obrazovanja, prakse i istraživanja. S ovom vizijom kao vodičem, Stomatološki fakultet sa Klinikama u Sarajevu je kroz cijeli niz godina koji radi posvećen unapređenju oralnog i općeg zdravlja u zajednici, te transformaciji stomatologije, uklanjanjem razlike između oralnog i općeg zdravlja.

stomatološki fakultet sa klinikama u sarajevu
Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu

Misija Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu je da promovira izvrsnost u dentalnoj edukaciji i istraživanju, kao i zaštiti oralnog zdravlja kroz rad za zajednicu, a sve s ciljem poboljšanja oralnog zdravlja cjelokupne populacije.

Cilj Fakulteta je da educira studente koji će, u svim fazama sveobuhvatne stomatološke zaštite, biti sposobni primijeniti svoje znanje s povjerenjem. Tokom edukativnog procesa studenti će steći znanje koje će im omogućiti da komuniciraju profesionalno u pismenoj i usmenoj formi. Iskustvo koje će steći tokom edukativnog procesa pripremit će studente za evaluaciju i implementaciju novih znanja kao i prihvaćanje vlastite odgovornosti u službi zajednice i struke.

”Cilj nam je osposobiti završene studente da budu spremni suočiti se s globalnim promjenama i izazovima. Mobilnost studenata i nastavnika u skladu sa zahtjevima europskoga visokoškolskog sistema je osnovni dio edukacije. Fakultet osigurava najsavremenije uvjete za rad za studente, pacijente, osoblje i kolege stomatologe u okviru kontinuirane edukacije”, istakli su.

Svojim zalaganjem i stalnim unapređivanjem svog znanja, korištenjem inovativnih tehnologija u radu i obrazovanju, oblikuju buduće stomatologe, promovirajući kritičko mišljenje i cjeloživotno učenje.

Sve aktivnosti se obavljaju u skladu s principima etičnosti, povjerenja, odgovornosti, poštovanja, suosjećanja, izvrsnosti i efikasnosti u sinergiji sa strateškim planom Fakulteta.

SMJEROVI

INTEGRIRANI STUDIJ (6 godina)

  • Opći smjer

STRUKOVNI STUDIJ (3 godine)

  • Dentalna higijena

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

  • Opći smjer

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit za stomatološki fakultet u Sarajevu obuhvata prijemni ispit iz predmeta:

  • Fizika
  • Hemija
  • Biologija

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP