back to top
Biznis vijestiU Federaciji BiH najtraženiji informatičari, ekonomisti i mašinski i građevinski inženjeri

U Federaciji BiH najtraženiji informatičari, ekonomisti i mašinski i građevinski inženjeri

Kada govorimo o zanimanjima trenutno su u Federaciji BiH najtraženiji informatičari, ekonomisti kao i mašinski i građevinski inženjeri.

Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje pozivaju maturante i maturantice osnovnih i srednjih škola, kao i njihove roditelje da im se obrate u procesu odabira zanimanja i daljeg školovanja jer raspolažu podacima koji im u tome mogu pomoći.

Na osnovu uvida u evidencije nezaposlenih u FBiH, ali i istraživanjarealiziranog kroz tehničku podršku Zavodu kroz projekat „Unaprjeđenje istraživanja tržišta rada“ koji finansira Evropska unija,može se reći da su najtraženija zanimanja visoke stručne spreme informatičar, ekonomista, građevinski inženjer, IT developer i mašinski inženjer.

u federaciji bih najtraženiji informatičari
U Federaciji BiH najtraženiji informatičari

S ciljem adekvatnog razumijevanja tržišta rada i planiranja intervencija u okviru ovog projektaZavod je realizirao brojne aktivnosti, poput stručne podrške u prikupljanju i analizi podataka, te u povećanju vidljivosti rezultata rada svih zavoda i službi. Spomenuto „Istraživanje tržišta rada 2020/2021“ ponudiloje mnoge druge korisne informacije o kretanjima na tržištu te o potrebama poslodavaca a isto je dostupno na web portalu Zavoda. Posebno zanimljiv dio izvještaja je Pregled broja učenika u srednjim školama u Federaciji BiH u školskoj 2020/2021. godini po smjerovima, gdje se maturanti mogu informisati o stanju u školama u njihovim lokalnim zajednicama, za šta je interes pokazao veliki broj maturanata osnovnih škola.

Ekonomska situacija u zemlji opterećuje mlade ljude koji se žele školovati za zanimanja koja ih zanimaju ali i koja su tražena na tržištu. Zbog toga je važno savjetovati se i donositi informirane odluke. „Naša preporuka maturantima i maturanticama i njihovim roditeljima jeste da se o odabiru zanimanja savjetuju sa našim kolegama i kolegicama koji u kantonalnim službama za zapošljavanje raspolažu sa preciznijim informacijama, te predstavljaju sponu između tražitelja posla na jednoj i poslodavaca na drugoj strani“, rekla je Helena Lončar, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje.

u federaciji bih najtraženiji informatičari, ekonomisti i mašinski i građevinski inženjeri

U proteklom periodu provedene su brojne aktivnosti kojima se Zavod zajedno sa kantonalnim službama posvetio kako bi se kontinuirano, uprkos i posljedicama Covid-19 pandemije, pomoglo mladim ljudima ali i njihovim roditeljima da dođu do pravih informacija. Posjete školama, prezentacije, razgovori sa direktorima, pedagozima, objavljivanje brošura i publikacija, ažurirane Internet stranice, medijske kampanje samo su neki od uobičajenih načina kako se dolazi do mladih ljudi sa informacijama koje ih zanimaju u okviru karijernog savjetovanja.

Kompletni rezultati istraživanja i više informacija dostupni su na www.fzzz.bau meniju Statistika/Kretanja na tržištu rada.

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP