back to top
Obrazuj seZavod za zapošljavanje Republike Srpske

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je javna ustanova osnovana u skladu sa Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti .

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ključna je organizacija na tržištu rada, ne samo kao posrednik u zapošljavanju i informisanju o tržištu rada, već i kao partner, olakšavajući faktor, katalizator pune zaposlenosti i razvoja programa zapošljavanja. .

Zavod posreduje između poslodavaca i nezaposlenih kako bi nezaposlenima pomogao da što prije pronađu posao i svoje kvalifikacije i vještine prilagode zahtjevima tržišta rada, kao i da im osigura odgovarajuću materijalnu sigurnost za vrijeme nezaposlenosti.

Misija Zavoda u području pružanja usluga poslodavcima je osigurati adekvatne ljudske resurse za uspješno poslovanje njihovih organizacija. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske sastoji se od centralne službe, sedam ispostava i 59 biroa.

Ciljevi Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske ZZZRS

U cilju povećanja kvaliteta naših usluga, sadržaj portala Javnog zavoda za zapošljavanje Republike Srpske prilagodili smo prvenstveno potrebama naših klijenata, nezaposlenih lica i poslodavaca.

Naše aktivnosti usmjerene su na podizanje kvalitete rada na svim razinama i izgradnju Zavoda u modernu organizaciju koja može zadovoljiti sve zahtjeve tržišta rada.

Poslovni procesi s nezaposlenim osobama, poslodavcima i ostalim korisnicima naših usluga kontinuirano će se unaprjeđivati ​​kroz funkciju posredovanja, što će zapošljavanje učiniti bržim, učinkovitijim i lakšim.

Uvođenjem suvremenog načina poslovanja nastojat ćemo povećati učinkovitost i kvalitetu naših usluga te na taj način omogućiti našim klijentima da što brže dođu do posla, odnosno najboljeg kadra.

agromediteranski fakultet u mostaru
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Historija ZZZRS

Na temelju Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih osoba BiH, u listopadu 1992. godine osnovan je Republički zavod za zapošljavanje sa sjedištem u Srpskom Sarajevu.

Zakonom o zapošljavanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” 38/00) Republički zavod za zapošljavanje preimenovan je u Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Prestankom rada Zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine 1992. godine, Zavod za zapošljavanje u Republici Srpskoj našao se u situaciji da se organizira i nastavi sa radom sredstvima i kadrovima koji se nalaze na njenom području.

Očuvana imovina i dokumentacija na području Republike Srpske bila je važan preduvjet za pokretanje inicijative za osnivanje Republičkog zavoda za zapošljavanje.

U jesen 1992. godine poduzeti su konkretni koraci kako bi se formalno legalizirala djelatnost zapošljavanja u Republici Srpskoj i njeno institucionalno formiranje.

U svrhu donošenja odgovarajućih odluka i akata Vlade Republike Srpske, u rujnu i listopadu 1992. godine pripremljene su informacije o stanju i problemima u zapošljavanju na područjima Republike Srpske. To je bio temelj za donošenje Zakona o zapošljavanju Republike Srpske i osnivanje Republičkog zavoda za zapošljavanje. 

Već u listopadu 1992. godine ova tema bila je na dnevnom redu Vlade Republike Srpske. Vlada usvaja informaciju o potrebi donošenja Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih osoba u Republici Srpskoj i donosi posebnu odluku o osnivanju Republičkog zavoda za zapošljavanje, kao nositelja službe za zapošljavanje u Republici Srpskoj.

životno osiguranje

Krajem 1993. godine doneseni su Zakon o radnim odnosima i Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 25/93). Na taj način stekli su se gotovo svi preduvjeti za obavljanje poslova iz područja zapošljavanja: zakonski uređena oblast, postojeća imovina, kadrovi…

No, osim toga, rad su otežavali brojni problemi koje je trebalo riješiti u postupak. Zahvaljujući velikom entuzijazmu tadašnjih djelatnika Zavoda, danonoćnom radu, bez minimalnih financijskih sredstava, bez službenog automobila, s pokvarenim komunikacijama s pojedinim dijelovima službe … započela je izgradnja ove ustanove.

Središnja služba sa sjedištem na Palama i već formirane ispostave dale su sve od sebe da započnu s obavljanjem redovnih aktivnosti službi za zapošljavanje, posebice u sređivanja do sada sačuvane evidencije i druge dokumentacije o nezaposlenim osobama.

Zbog velikih migracijskih kretanja stanovništva utvrđeno je stvarno stanje nezaposlenosti u Republici Srpskoj. Iz redovne evidencije nezaposlenih izdvojene su sve osobe koje nisu živjele na području Republike Srpske, a posebna evidencija je uspostavljena o osobama koje su izbjegle s drugih područja bivše BiH. 

Osim toga, vođena je evidencija o podnesenim prijavama za radnike, izvješćima o prestanku radnog odnosa i druge evidencije iz nadležnosti Zavoda.

U tadašnjim uvjetima Zavod je u okviru svojih funkcija utvrđenih Zakonom dao prednost funkciji posredovanja pri zapošljavanju, informiranju nezaposlenih osoba o slobodnim radnim mjestima, uvjetima i mogućnostima zapošljavanja, evidenciji, usklađivanju ponude i potražnje za kadrovima te ostvarivanju minimalnih prava. na temelju privremene nezaposlenosti.
Treba naglasiti da je tijekom 1993. godine, zbog nedostatka sredstava u proračunu, Zavod bio primoran obratiti se svim općinama u Republici Srpskoj za sudjelovanje u osiguravanju minimalnih sredstava i uvjeta za rad općinskih službi za zapošljavanje. 

Većina općina je udovoljila ovom zahtjevu, te su na taj način očuvane službe za zapošljavanje u općinama i Zavodu u cjelini na području Republike Srpske. Tek sredinom 1994. godine, uvođenjem doprinosa za zapošljavanje, sukladno Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih osoba, stekli su se uvjeti za početak isplate novčane naknade za nezaposlene osobe.

Već 1995. godine Zavod je razvio aktivne mjere zapošljavanja, čime je doprinio stvaranju uvjeta za zapošljavanje i imao aktivnu ulogu na tržištu rada Republike Srpske. Zavod nastavlja širiti svoju djelatnost 1996., 1997., 1998. …

Iz godine u godinu povećava se broj zaposlenih kroz Zavod, osigurava se materijalno-pravna zaštita nezaposlenih, unapređuje se rad Zavoda na svim razinama i u svim segmentima.

Institut polako ali sigurno nastoji postati moderna i suvremena ustanova, iako je to odmah nakon završetka rata bilo nezamislivo. Ova orijentacija presudno je utjecala na odluku o izgradnji poslovne zgrade Instituta na Palama, u kojoj je smještena Centralna služba Instituta i podružnica u Istočnom Sarajevu.

Zakonom o zapošljavanju iz 2000. godine Republički zavod za zapošljavanje preimenovan je u Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE DANAS!

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP