back to top
Obrazuj seElektrotehnički fakultet u Sarajevu - Usvajanje znanja kroz najsavremenije metode nastave

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu – Usvajanje znanja kroz najsavremenije metode nastave

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu osnovan je 1961. godine. Fakultet pohađa oko 1300 studenata

Nastava se odvija na tri nivoa studija. Studentima su na raspolaganju sljedeći odsjeci: Odsjek za automatiku i elektroniku, Odsjek za elektroenergetiku, Odsjek za računarstvo i informatiku, Odsjek za telekomunikacije.

SMJEROVI
DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

Odsjek za automatiku i elektroniku
Odsjek za elektroenergetiku
Odsjek za računarstvo i informatiku
Odsjek za telekomunikacije

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

Doktorske studije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (2 godina)

Odsjek za automatiku i elektroniku
Odsjek za elektroenergetiku
Odsjek za računarstvo i informatiku
Odsjek za telekomunikacije

Prijemni ispit i uslovi upisa

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu obuhvata test iz predmeta Matematika.

Prijemni ispit nosi maksimalno nosi 40 bodova, a od školske 2016/2017 prijemni ispit više nije eliminatornog karaktera. Svaki tačan odgovor nosi 2 boda, a negativan -0.5. Pored toga boduje se prosjek ocjena iz 1-4. razreda srednje škole i ocjene iz matematike i maternjeg jezika (sva 4 razreda) i fizike (posljednja 2 razreda).

elektrotehnički fakultet u sarajevu
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

O Fakultetu

Polazeći od temeljne pretpostavke da je fakultet institucija koja kreira i pruža usluge vrhunskog znanja te da su procesi na fakultetu višestruko isprepleteni sa istraživanjima koja otvaraju nove izazove i perspektive, program rada Fakulteta zasnovan je na odrednicama stvaranja ambijenta za primjenu novih ideja i tehnoloških rješenja, jačanja naučnih i infra strukturnih kapaciteta, kvalitativnog približavanja srodnim fakultetima razvijenih zemalja, razvoja strategije napredova nja saradničkog i nastavnog osoblja, unapređenja nastavnog procesa kroz nove i drugačije nastavne planove i studijske programe, kao i što boljeg pozicioniranja Elektrotehničkog fakulteta u globalnoj akademskoj zajednici.

Misija Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kao vodeće obrazovne i naučnoistraživačke institucije u polju tehničkih nauka u Bosni i Hercegovini, jeste da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno prepoznatljive kadrove koji će biti sposobni stečena znanja i vještine implementirati u praksi.

Istraživački i komercijalni projekti na kojima Fakultet učestvuje daju veliki doprinos razvoju naučne misli, naučnom i stručnom usavršavanju osoblja i studenata te razvijaju edukacijske i istraživačke kapacitete. Uključivanje studenata u ovakve projekte predstavlja važan angažman u izgradnji blistave budućnosti bosanskohercegovačkog društva.

Ukupni fond realiziranih istraživačkih projekata u posljed njih deset godina je preko milion i dvjesto hiljada maraka. U ovom periodu realizirano je i više komercijalnih projekata čija vrijednost prelazi šest stotina i pedeset hiljada maraka. Sada se na Fakultetu radi na šest istraživačkih projekata finansiranih od različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini te na tri međunarodna projekta.

U dosadašnjem postojanju Fakulteta njegovi uposlenici publicirali su preko hiljadu naučnih i stručnih radova, od kojih su se mnogi pojavili u prestižnim časopisima i bili prezentirani na eminentnim konferencijama.

Elektrotehnički fakultet ima potpisane poslovne i tehničke ugovore o saradnji s većim brojem industrijskih partnera, kao što su: „Elektroprivreda BiH“, „Energoinvest“, „Željeznice FBiH“, „Radio-televizija FBiH“, „Microsoft Corporation“, „Bosna-S“, „Elektroprivreda HZ HB“, „Schneider Electric“ itd.

Fakultet se može pohvaliti nizom uposlenika i saradnika koji su kroz njegovu historiju značajno doprinijeli razvoju bosanskohercegovačke nauke, a neki od njih su to potvrdili i kroz članstvo u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, najviše naučne i umjetničke institucije na prostoru države Bosne i Hercegovine. Ukupno je na Fakultetu kroz njegovu historiju bilo angažirano sedam akademika, a dvojica su obavljali i funkciju predsjednika Akademije nauka i umjetnosti BiH.

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP