back to top
Obrazuj seFarmaceutski fakultet u Sarajevu

Farmaceutski fakultet u Sarajevu

Farmaceutski fakultet u Sarajevu počeo je sa radom 1973. godine.

Nastava se održava po principima Bolonjske deklaracije i traju 5+0+3. Integrisani studiji su u trajanju od 5 godina (300 ECTS). Fakultet organizuje i doktorski studij koji je u trajanju od 3 godine.

Farmaceutski fakultet u Sarajevu je osnovan kao interdisciplinarni studij između Medicinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

Misija Fakulteta je da obrazuje farmaceute općeg profila koji su osposobljeni za rad u apotekama, kliničko-biohemijskim laboratorijima, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, laboratorijima za ispitivanje i kontrolu lijekova, bromatološkim i toksikološkim laboratorijima. Vizija Fakulteta je osigurati mjesto magistra farmacije kao ravnopravnog člana zdravstvenog tima.

Magistar farmacije

Prateći suvremene trendove visokog obrazovanja u oblasti farmacije i principe Bolonjske deklaracije, na Fakultetu je od školske 2009/10 školske godine implementiran koncept studija “5+0+3” uz primjenu evropskog sistema za prijenos i prikupljanje bodova (European Credits Transfer System – ECTS).

Polaganjem svih predviđenih ispita integriranog I i II ciklusa studija i odbranom završnog rada student stiče 300 ECTS i naziv magistar farmacije. Kroz integrirani petogodišnji studij na Fakultetu se obrazuje magistar farmacije opšteg profila, osposobljen za rad u svim oblastima vezanim za dizajniranje, proizvodnju, kontrolu, distribuciju i marketing, te ekonomičnu i racionalnu primjenu lijekova.

farmaceutski fakultet u sarajevu
Farmaceutski fakultet u Sarajevu

Studenti se također obučavaju i osposobljavaju za:

 • komunikaciju s pacijentom, drugim zdravstvenim profesionalcima i javnošću u cilju informisanja, savjetovanja i edukacije o lijeku i farmakoterapiji, te zdravoj prehrani i životnom stilu u cilju promocije zdravlja
 • primjenu i značaj analitičkih metoda u kontroli kvaliteta lijekova, hrane i predmeta opšte upotrebe i analitičkoj toksikologiji
 • primjenu i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti, te optimiziranje farmakoterapije.

Farmaceutski fakultet u Sarajevu organizuje i doktorski studij, te učestvuje u izvođenju programa specijalističke profesionalne edukacije za magistre farmacije. Kroz kontinuitet naučno-istraživačkih projekata i suradnju s naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu Fakultet baštini tradiciju stalnog unapređenja farmaceutske nauke i prakse

Farmaceutski fakultet u Sarajevu je punopravna članica Univerziteta u Sarajevu i Međunarodne asocijacije farmaceutskih fakulteta (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP).

Na fakultetu studira oko 1000 studenata.

SMJEROVI

INTEGRIRANI STUDIJ (5 godine)

 • Jedinstven studij

DOKTORSKI STUDIJ (3 godina)

 • Jedinstven studij

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit za Farmaceutski fakultet u Sarajevu obuhvata test iz predmeta:

 • Matematika
 • Biologija
 • Hemija

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršit će se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji. Ukoliko je predviđeno polaganje prijemnog ispita na osnovu:

 • općeg uspjeha
 • uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za odgovarajući studij
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij
 • “Posebnog priznanja ministra obrazovanja i nauke”, a za učenike iz drugih kantona sa prosjekom 5,0.

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP