back to top
Obrazuj seMašinski fakultet u Tuzli

Mašinski fakultet u Tuzli

Mašinski fakultet u Tuzli obuhvata 3 ciklusa studija

U prvom ciklusu su zastupljena 3 odsjeka: Energetsko mašinstvo, Proizvodno mašinstvo i Mehatronika. Prvi ciklus je u trajanju od 4 godine. Drugi ciklus je u trajanju od 1 godine, u na njemu su zastupljena sva tri odsjeka. Treći ciklus ili doktorske studije traju 3 godine.

Nastava se odvija u skladu sa principima Bolonjske deklaracije

Nastavni planovi i programi su sačinjeni na bazi planova i programa relevantnih univerziteta Evrope što treba da omogući prohodnost studenata, odnosno, nastavak studija na domaćim i evropskim univerzitetima, pri čemu se u obzir uzimaju i potrebe privrednih subjekata u BiH i šire.

S obzirom na otvorenost Mašinskog fakulteta, a u cilju saradnje i izmjene iskustava sa drugim fakultetima, u nastavnom procesu, osim nastavnika sa ovog Fakulteta, učestvuju i nastavnici sa drugih fakulteta i univerziteta: Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, Strojarskog fakulteta iz Rijeke, Strojarskog fakulteta iz Slavonskog Broda, City University iz Londona, te profesori sa Mašinskih fakulteta iz Zenice, Bihaća, Mostara, Sarajeva.

Danas, Mašinski fakultet u Tuzli ima oko 650 studenata. Od 1987. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomiralo je više od 600 studenata, doktorske disertacije obranilo je više od 25, a magistarske radove 90 kandidata.

mašinski fakultet u tuzli
Mašinski fakultet u Tuzli

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Energetsko mašinstvo
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehatronika

Prve dvije godine studija su zajedničke za sva tri navedena odsjeka, dok na trećoj i četvrtoj godini studenti svih odsjeka stječu specifična stručna znanja iz oblasti za koju se obrazuju. Uspješnom obranom završnog rada studenti stječu stručno zvanje: Bacheler inžinjer mašinstva (odsjek: Energetika i termo-fluidni inženjering, Proizvodno mašinstvo ili Mehatronika).

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

Svi predmeti doktorskog studija su jednosemestarski, a dijele se u tri skupine:

 1. Obavezni predmet za sva usmjerenja(1 predmet),
 2. Obavezni predmeti za odabrano usmjerenje (3 predmeta),
 3. Izborni predmeti za odabrano usmjerenje (2 predmeta).

Nastava se organizuje u prva dva semestra i to po tri predmeta u semestru. Nastava se izvodi kroz predavanja, seminare, istraživački i praktični rad. Izborni predmeti se mogu izvoditi za grupe studenata (do 3 najviše) i u obliku konsultacija, uz individualni rad studenta na zadatoj temi iz užeg područja istraživanja. Studij se, u pravilu, izvodi na B/H/S jeziku,
ili na jednom od svjetskih jezika.

Završetkom doktorskog studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli stiče se akademski stepen doktora tehničkih nauka iz područja mašinstva.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Energetsko mašinstvo
 • Održiva energija i okolina
 • Termoenergetika
 • Proizvodno mašinstvo
 • Proizvodne tehnologije
 • Industrijski inženjering
 • Mehatronika

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Mašinski fakultet u Tuzli obuhvata test iz predmeta Matematika. Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika.

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP