back to top
Biznis vijestiZašto je životno osiguranje pravi izbor u današnjem vremenu

Zašto je životno osiguranje pravi izbor u današnjem vremenu

Životno osiguranje je pravi izbor u današnje vrijeme jer otklanja mnoge rizike i probleme koji mogu zadesiti vas i vašu porodicu.

Životni tokovi u savremenom dobu odvijaju se brzo, često i nepredvidivo, što zahteva određeni stepen opreza, bezbednosti i sigurnosti u svakom trenutku.

Pandemijski uslovi u kombinaciji sa globalnim nestabilnim kretanjima u svim sferama života i poslovanja, stvaraju potrebu ugovaranja osiguranja. Zbog toga, životno osiguranje je pravi izbor u vremenu kakvo je današnje.

Životno osiguranje pruža osećaj sigurnosti, slobode i daje niz prednosti korisnicima koji potpisuju ugovor sa kompanijom koja pruža usluge, kao i plaćaju premiju za određeni niz godina.

Postoje dve osnovne opcije za životno osiguranje, jedna je u slučaju nesrećnih okolnosti, bolesti i smrti, a druga za doživljavanje određenog broja godina, što je danas i način štednje za budućnost.

životno osiguranje
Osiguranje života je uvijek dobra ideja

Životno osiguranje za sigurnost i manje briga

Bitna i neosporna činjenica koja govori koliko je životno osiguranje popularno i korisno, jeste to da u svetu od svih vrsta usluga društava, najveći deo pripada ovoj kategoriji.

Pored toga, više od dve trećine ljudi ima razvijenu svest o značaju koje ima životno osiguranje. Zbog toga se često kaže da životno osiguranje rešava niz briga, pruža osećaj slobode i rasterećenja, uz sigurnost i bezbednost u slučaju nesrećnih životnih okolnosti.

Koliko će biti iznos premije zavisi od starosti lica koje ugovara životno osiguranje, zdravstvenog stanja, zatim da li se naknada plaća odjednom ili u ratama, koji vremenski period se obuhvata uslugama i slično.

Svakako, kao važan vid štednje, ova varijanta osiguranja daje odlične benefite klijentima, jer nakon proteka vremenskog perioda na koji se ugovara, dobija se suma novca uvećana za dobit, koja se može preneti na nove generacije, investirati ili trošiti u budućnosti.

životno osiguranje
Zivotno osiguranje BiH

Životno osiguranje za otklanjanje rizika i rasterećenost

Životno osiguranje je vrsta ugovorne obaveze, koja se bira i plaća na dobrovoljnoj osnovi. Često se i nezaposlena lica odlučuju za ovakav vid ulaganja, da bi u starosti imali što više finansijskih sredstava na raspolaganju.

Najčešće se nakon određenog perioda stvara zagarantovana suma novca, kojom se može raspolagati u slučaju nesrećnih okolnosti ili proteka predviđenog vremenskog perioda. U pogledu vrsta, životno osiguranje može da bude osnovno, mešovito i dopunsko.

Osnovno životno osiguranje na osnovu potpisivanja ugovora i dobijanja polise, obezbeđuje se porodica u slučaju smrti člana. Mešovito životno osiguranje pored zaštite u slučaju smrtnog ishoda, ima i elemente štednje za budućnost.

To je način stvaranja i uvećavanja kapitala, jer pored ostavljanja sume novca u vidu štednje, dobija se predviđena dobit koja nije zanemarljiva, naprotiv u pitanju su sjajne sume novca.

Dopunsko životno osiguranje kao treća opcija predstavlja obezbeđivanje lica u slučaju drugih zdravstvenih problema izvan smrtnog ishoda. To su najčešće saobraćajne i druge nezgode i povrede, kao i teške bolesti. U situacijama kada nije izvodljivo imati redovan rad već bolovanje, dopunsko životno osiguranje je način da se stvori izvor prihoda.

Zbog toga se i ugovara, kako bi se ljudi blagovremeno zaštitili od rizika pojave bilo kakvih nesrećnih okolnosti.

Životno osiguranje pruža mnogo benefita za korisnike usluga, u slučaju bilo kakvih nesrećnih događaja kao što su povreda, nezgoda ili bolest, a može imati i karakter štednje.

Zbog velikog broja opcija, životno osiguranje se može prilagoditi potrebama klijenata osiguravajućih kuća, na osnovu čega se sklapaju ugovori, dobija polisa i plaća predviđena premija za sigurnu budućnost.

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP