back to top
Obrazuj seElektrotehnički fakultet u Tuzli - Već 40 godina nudi stručnjake iz elektrotehnike...

Elektrotehnički fakultet u Tuzli – Već 40 godina nudi stručnjake iz elektrotehnike i informatike

Elektrotehnički fakultet u Tuzli pokriva oblasti elektrotehnike i računarstva

Elektrotehnički fakultet u Tuzli nudi studiranje na I, II i III ciklusu. Studijski program na I ciklusu studiranja se naziva Elektrotehnika i računarstvo.

Predviđeno trajanje studija studijskog programa prvog ciklusa studija “Elektrotehnika i računarstvo”

Fakulteta elektrotehnike je 8 semestara (4 godine). Po završetku studija student ostvaruje ukupno 240

ETCS bodova.

Akademski naziv nakon završetka studija

Završetkom studija prvog ciklusa studijskog programa “Elektrotehnika i računarstvo” Fakulteta

Elektrotehnike stiče se akademsko zvanje bachelor-inženjer elektrotehnike.

Usmjerenja na studiju Elektrotehnika i računarstvo

Na studiju Elektrotehnika i računarstvo studenti imaju priliku steći znanje iz oblasti elektrotehnike i računarstva. Unutar Studijskog programa studenti imaju mogućnost da se specijaliziraju u određenoj oblasti elektrotehnike i računarstva izborom jednog od pet ponuđenih usmjerenja:

● Automatika, robotika i industrijska informatika, skraćeni naziv AR,

● Elektroenergetske mreže i sistemi, skraćeni naziv EEMS,

● Elektrotehnika i sistemi konverzije energije, skraćeni naziv ESKE,

● Računarstvo i informatika, skraćeni naziv RI,

● Telekomunikacije i informacione tehnologije, skraćeni naziv TK.

Prijemni ispit na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli

Smatra se da za upis na elektrotehnički fakultet poželjno je završiti elektrotehničku srednju školu ili gimnaziju. No, svakako da i učenici iz ostalih srednjih škola su dobrodošli.

Polaganje prijemnog ispita je obavezno i polaže se iz predmeta matematike, te je prilagođen srednjoškolskom planu i programu.

Važno je navesti da je prijemni ispit eliminatoran. Kako bi prošli u dalji krug rangiranja, kandidati moraju postići određen broj bodova na prijemnom ispitu.

Pmjere prijemnog ispita možete pronaći OVDJE.

Prilikom prijave na konkurs kandidati navode svoje preferencije u vezi sa usmjerenjem na koje žele da se

upišu.

Prilkom prijave na konkurs potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • isprintana i potpisana online prijava na Fakultet elektrotehnike
  • svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole (ovjerene kopije),
  • svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi (ovjerena kopija),
  • rodni list,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • ljekarsko uvjerenje(ukoliko steknete pravo na upis)
  • ostala dokumentacija predviđena konkursom

Prilikom polaganja prijemnog ispita potrebno je da posjedujete neki od zvaničnih ličnih dokumenata sa slikom (lična karta, pasoš).

Rangiranje studenata vrši se na osnovu općeg uspjeha postignutog u srednjoj školi, prosjek ocjena iz prdmeta Matematike, Fizike, uspjeh sa eksterne mature i prijemni ispit iz matematike.

elektrotehnički fakultet u tuzli

Studijski program tehnički odgoj i informatika

Od 2015. godine Elektrotehnički fakultet u Tuzli uveo je novi studijski program Tehnički odgoj i informatika.

Nakon završetka prvog ciklusa ovog smjera student stiče zvanje bachelor tehničkog odgoja i informatike.

Plan upisa u akademsku 2021/22. godinu je 30 studenata, od toga je 20 studenata koji se finansiraju iz budžeta Tuzlanskog kantona.

Uslovi za upis na navedeni smjer su isti kao i na Elektrotehnici i računarstvu. Prijemni ispit iz matematike je obavezan.

Znanja i vještine koje će studenti steći

Završetkom studija studijskog programa prvog ciklusa “Elektrotehnika i računarstvo” Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli studenti će steći znanja i vještine koje uključuju:

● sposobnost da analiziraju i rješavaju probleme u domenu elektrotehnike i računarstva primjenom

fundamentalnih znanja iz oblasti prirodnih nauka (matematike i fizike) i inženjerstva,

● sposobnost da identificiraju, formuliraju i rješavaju kompleksne inženjerske probleme,

● znanje da primjenjuju moderne vještine, tehnike i inženjerske alate,

● znanje da komuniciraju, sarađuju i rade u inženjerskim timovima,

● sposobnost usvajanja novih tehnologija i tehnika, kao dijela cjeloživotnog učenja,

● steći će profesionalnu zrelost kroz samostalni odabir izbornih predmeta Studijskog programa

Da bi student završio prvi ciklus na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli potrebno je ostvariti 240 ECTS bodova. Navedene bodove studenti postižu iz obaveznih predmeta, izbornih predmeta i završnog rada.

Završni rad se vrednuje sa 6 ECTS bodova.

U zavisnosti od usmjerenja na koje je upisan, student dobija listu obaveznih predmeta iz kojih je obavezan ostvariti ECTS kredite do kraja studija. U okviru obaveznih predmeta, sva usmjerenja Studijskog programa imaju istovjetne (zajedničke) obavezne predmete u prvom i drugom semestru, odnosno prvoj godini studija.

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP