back to top
Yep inkubatorYEP Inkubator poslovnih ideja: Majin logopedski kabinet na usluzi djeci sa poteškoćama...

YEP Inkubator poslovnih ideja: Majin logopedski kabinet na usluzi djeci sa poteškoćama u govoru

Općina Novo Sarajevo je jedna od 33 općine koja sa YEP-om zajednički radi na implementaciji YEP inkubatora poslovnih ideja. Kroz Inkubator, YEP i Općina sudionicima su osiguravali podršku u jačanju poduzetničkih kapaciteta, razvoju poslovnog modela i poslovnog plana te implementaciji poslovne ideje. Da je ovaj pristup dao rezultate govori i priča dvadesetsedmogodišnje Maje Terzić koja se uključila u Inkubator te iskoristila sve aspekte podrške koju je YEP uz podršku Vlade Švajcarske. Njenu priču donosimo u cjelosti, a Majin rad sa djecom koja imaju poteškoće u govoru doprinosi njihovoj socijalnog inkluziji, smanjuje osjećaj izdvojenosti i doprinosi njihovim boljim rezultatima tokom školovanja. 

“Po struci sam master diplomirani defektolog – logoped. Nakon  završetka fakulteta najveća želja mi je bila da se zaposlim u struci i radim ono za šta sam se školovala. Tražeći posao shvatila sam da je u Sarajevu velika potreba za defektolozima- logopedima, ali s obzirom da zdravstvene, školske i predškolske ustanove ne raspolažu sredstvima za zapošljavanje dodatnog broja logopeda odlučujem da otvorim svoj logopedski kabinet. Činjenice koje mi je analiza tržišta pokazala, a to je velika zastupljenost razvojnih govorno-jezičkih poremećaja sa jedne strane te nedovoljan broj logopeda sa druge strane, ohrabrile su me da krenem sa poduhvatom otvaranja privatne prakse.

yep inkubator poslovnih ideja: majin logopedski kabinet na usluzi djeci sa poteškoćama u govoru
Djevojcica uzrasta od 6 godina kojoj je trebao biti odložen upis u školu- razlog odstupanje u jezičkim normama standardnih uzrastu. Veliki uspjeh viđen nakon svakodnevnih tretmana, te je krenula je u školu

Nakon što sam od prijatelja saznala za program YEP inkubatora odlučujem se prijaviti. Svaka finansijska pomoć kada ste na početku privatnog biznisa je dobrodošla, a meni je bio potreban i aparat koji se koristi u logopedskoj praksi a kojeg nisam mogla priuštiti obzirom da sam tek počela sa radom.

yep inkubator poslovnih ideja: majin logopedski kabinet na usluzi djeci sa poteškoćama u govoru

YEP program mi je pomogao da kroz 3 mjeseca druženja sa mladim preduzetnicima koji su se odlučili na isti korak kao i ja, pohađanja radionica te dobijanja raznih zadaća na kojima sam radila razvijem svoj preduzetnički duh, naučim stvari koje su bitne za opstanak posla ali i ono najvažnije, nikada ne odustajem i borim se za ono što želim postići.  

U narednom periodu namjeravam da za svoj kabinet pokušam nabaviti dodatni broj savremenih aparata, i kompjuterskih programa koji bi još više unaprijedili moj rad te djecu i njihove roditelje učinili zadovoljnim. 

Kao mladi poduzetnik smatram da ljubav prema onome što radite, upornost, velika volja za uspjeh, želja da pokrenete nešto i na taj način pomognete drugima vode ka ostvarenju snova.

yep inkubator poslovnih ideja: majin logopedski kabinet na usluzi djeci sa poteškoćama u govoru

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP