Contact Service

Contact Service je kontakt centar outsourcing kompanija koja pruža inovativna i kvalitetna rešenja u potpunosti orjentisana ka korisniku. Mi nismo još jedan “call” centar, mi smo “contact” centar i omogućavamo višestruki pristup – telefon, chat, email, faks, SMS, društvene mreže. Organizaciona kultura je upravo ono što nas izdvaja od konkurencije. Naš sistemski pristup u centar poslovanja stavlja korisnika.

Zaposleni su najbitniji aspekt našeg poslovanja. Promovišemo pozitivnu, ohrabrujuću i veselu radnu atmosferu. Fokusirani smo na zapošljavanje najboljih ljudi i pružanje obuke u cilju razvoja i konstantnog napretka.

Cilj ucesca na sajmu je prepoznatljivost na trzistu rada, priblizavanje i predstavljanje kompanije potencijalnim kandidatima, pristup bazi kadrova i povecavanje mogucnosti zaposljavanja.

Nasa kompanija se konstantno siri i stalno smo u potrazi sa kvalitetnim kandidatima. Do kraja godine planiramo veca prosirenja i bice nam potrebno dosta kandidata koji govore engleski jezik, a potencijalno i drugi jezici. Vec smo u procesu selekcije za nekoliko pozicija.