Yep inkubatorYEP inkubator poslovnih ideja: Ras rent a car Trebinje ispunjava svoju socijalnu...

YEP inkubator poslovnih ideja: Ras rent a car Trebinje ispunjava svoju socijalnu misiju i u doba pandemije

Preduzeće Ras Rent a Car  sa sjedištem u Trebinju osnovano je 2019. godine kao ideja o pokretanju porodičnog biznisa dvoje mladih ljudi koje su svoje dosadašnje radno iskustvo upravo stekli u turizmu. Radeći iste,  manje više slične poslove,  Ljiljana i Miodrag Spaić odlučili su  pokrenuti vlastiti posao i sa mnogo entuzijazma započeti jedno novo poglavlje u životu.

Svi oni koji trebaju automobil, a nalaze se u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj ili pak Crnoj Gori, mogu pozvati Ras rent a car, a osoblje ovog malog biznisa će vozilo u najkraćem mogućem roku dostaviti na traženu adresu. Svi automobili uredno su servisirani, osigurani kaskom, te opremljeni za ljetnu kao i zimsku vožnju.

Ras Rent a Car Trebinje odlikuje jedna posebnost. Naime, ovo preduzeće ima i socijalnu misiju  da se bavi rješavanjem problema isključenosti osoba treće životne dobi. Iz Ivanice, Bobovišta, Kutine i Šćenica, Ras rent a car preduzeće pruža besplatan prevoz starijim licima zbog nepostojanja bilo kakvog javnog transporta do Trebinja i nazad u mjesto njihovog stanovanja. Najčešće se ovaj prevoz organizuje kako bi obezbjedili starijim ljudima pristup javnim institucijama, ljekarima, prodavnicama ali i kulturnom i sportskom životu grada Trebinja. Podršku u realizaciji socijalnog aspekta svog biznisa Ljiljana i Miodrag ostvarili su u sklopu YEP inkubatora poslovnih ideja odnosno Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

S obzirom da se uglavnom radi o osobama treće životne dobi, odnosno starijima od 65 godina, osoblje Ras rent a Car je i u doban COVID 19 pandemije ispunjavalo svoju misliju dostavljajući neophodne namirnice ovoj skupini stanovništva.

COVID 19 pandemija je uzrokovala prestanak rada preduzeća i to u periodu u godini kada je potražnja za ovom vrstom usluge najveća, a to je period proljeća i praznika i početak ljetne sezone.

Naime, okosnica dosadašnjeg djelovanja i glavni klijenti Ras Rent a Cara su upravo inostrani gosti, a usluga koju pruža Ras Rent a Car prvenstveno počiva na slobodnom, nesmetanom  kretanju ljudi, na  teritoriji gdje se ukrštaju BiH-Hrvatska-Crna Gora. S tim u vezi Ljiljana ističe: “S nestrpljenjem očekujemo otvaranje granica odnosno veći protok stanovništva iz BiH, Hrvatske i Crne Gore. Svakako da ćemo fokus staviti i na domaće turiste, ali zasigurno će biti teško nadomjestiti finansijski gubitak koji je prouzrokovala pandemija. Što se tiče poštivanja mjera zaštite, i do sada je praksa naše firme prilikom preuzimanja autobomila podrazumijevala da se isti klijentima  predaju čisti i uredni. Sigurno da ćemo sada, s obzirom na novonastalu situaciju, detaljnije  raditi dezinfekciju unutrašnjeg dijela vozila, a prilikom susreta sa klijentima svakako poštovati propisane mjere zaštite, nošenje maske, poštivanje rastojanja itd..”

Kada govori o daljim planovima rada ali i razvoja preduzeća, Ljiljana ističe da je cilj ponovo uspostaviti nivo poslovanja kao prije pandemije, a potom i dalje širiti poslovanje ukoliko se za to stvore uslovi.

Ističe da Ras Rent a Car stoji na usluzi svima kojima je potreban automobil u najam, te navodi i da je uspostavljena saradnja sa drugim rent a car agencijama u sklopu YEP inkubatora poslovnih ideja, konkretno City Cars Tuzla, te time omogućena i veća pokrivenost teritorije BiH sa ovom uslugom.

Ras Rent a Car možete kontaktirati na:

Ras rent a car web: www.rasrentacar.com

Ras rent a car FB: RAS rent a car Trebinje

Podsjetimo se i promo videa ovog biznisa, rađenog u sklopu stručne podrške za biznise iz YEP inkubatora poslovnih ideja.

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švicarske u partnerstvu sa više od 30 lokalnih zajednica (općine, gradovi i kantoni) razvio je program za razvoj poslovnih poduhvata pod nazivom YEP inkubator poslovnih ideja. U okviru YEP inkubatora poslovnih ideja je samo u 2018.godini pokrenuto preko 100 biznisa. Podršku mladim preduzetnicima nastavlja Investicijska fondacija IMPAKT. 

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT Grupacija TNT GROUP