Yep inkubatorYEP inkubator poslovnih ideja: Visokokvalitetni proizvodi iz Obrta Pellet osvajaju bh....

YEP inkubator poslovnih ideja: Visokokvalitetni proizvodi iz Obrta Pellet osvajaju bh. tržište

Jedna od privrednih grana sa najvećim potencijalom koji se, između ostalog,  oslanja  na bogatstvo prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini je drvoprerađivačka industrija. Pelet kao ogrevni proizvod trenutno je jedan od najtraženijih u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na postojeće resurse, predstavlja veliki proizvodni potencijal i poslovnu priliku. Prepoznavši trendove i priliku iz okruženja preduzetnik Samir Isaković iz Zenice odlučio je  osnovati vlastiti biznis Obrt Pellet, koji se bavi proizvodnjom visokvalitetnog peleta prve klase, otkupom biomase te zamjenom peleta za biomasu. Obrt Pellet nudi i usluge  savjetovanja vezane za  poboljšanje bioenergetske efikasnosti.

Najveći broj Samirovih klijenata su fizička lica. Ovaj mladi preduzetnik je inače inženjer elektrotehnike, koji je dugo godina bio nezaposlen, a na ideju o proizvodnji peleta je došao nakon temeljitog istraživanja tržišta. Došao je do zaključka da je pelet trenutno najtraženiji ogrevni proizvod u BiH, a da postojeće peletare proizvodima ne mogu da opskrbe sve potencijalne kupce. Stoga je odlučio da svoju ušteđevinu uloži u razvoj biznisa. Pored samostalne borbe za pokretanje proizvodnje, Samir je uporedo sklapao ugovore sa lokalnim proizvođačima namještaja i tražio prilike za dodatno finansiranje.  U trenutku promišljanja o registraciji poslovnog poduhvata Samir je saznao  za priliku za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja kojeg su u 2018. godini na području grada Zenica zajednički pokrenuli Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji se provodi uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Grad Zenica.  Vrijedni Zeničanin kaže da mu je u početku bilo najteže uspostaviti proizvodnju, jer nije imao stalni izvor prihoda, a ističe kako mu je u tome dosta pomogla podrška od strane Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Prema njegovim riječima, ideju nije bilo teško razviti, obzirom da je temeljito istražio potrebe tržišta, ali naglašava da su mu preduzetnička edukacija i mentorstvo u okviru YEP inkubatora poslovnih ideja mnogo pomogli u planiranju troškova, kao i kreiranju kvalitetnog  biznis plana. U posmatranju okruženja i najpovoljnijeg mjesta za pokretanje biznisa, Samir se odlučio za pokretanje biznisa u Vogošći s obzirom na pogodnosti koje je kao proizvodni biznis dobio na ovoj lokaciji.

Sirovinu za proizvodnju Samir nabavlja od nekoliko dobavljača, a to su uglavnom proizvođači namještaja te lokalni stolari. Kroz mrežu lokalnih dobavljača koju je ovaj preduzetnik razvio, njegovo preduzeće  za sada ima dovoljno kvalitetnih sirovina da peletom opskrbi postojeće klijente. Inače, pelet je proizvod koji se dobija isključivo presovanjem piljevine i drvnih ostataka pod velikim pritiskom bez dodavanja bilo kakvih vezivnih sredstava, sa veoma malom količinom vlage. Najčešće se proizvodi od hrasta, bukve, jasena, graba, topole i drugih vrsta drveta. Cilindričnog je oblika i predstavlja kvalitetno i vrlo kalorično gorivo čijim sagorijevanjem nastaje svega 1% pepela.

Kada je u pitanju zaštita životne sredine, pelet kao gorivo u potpunosti zadovoljava visoke ekološke standarde praktično ne zagađujući okolinu. Pelet je idealan za energiju, jer samo jedan kilogram peleta može proizvesti oko 5 kilovat sati toplotne energije. U praktičnom poređenju sa ostalim derivatima to znači da sagorijevanje 2 kg peleta može proizvesti toplotne energije koliko i jedna litra loživog ulja koje je neuporedivo veći zagađivač. Osim energetske uštede, pelet je i ekološki podobna sirovina. Izgaranjem peleta stvara se ista količina CO2 koliko drvo koristi prilikom svog rasta. Zbog toga je pelet neutralni nosač CO2 energije. Prilikom proizvodnje, pripreme i transporta peleta stvara se zanemariva količina CO2. U Europi je loženje peleta sve popularnije ne samo među privatnim korisnicima, nego i od strane elektrana i toplana. Korištenje peleta, čije sagorijevanje izbacuje manje količine štetnog ugljičnog dioksida u atmosferu, je dio strategije Europske unije za smanjenje emisije ovog plina do 2030. godine. Zbog oblika i veličine, lako se transportuje, a ložišta peći koje se koriste za zagrijavanje se jednostavno pune. Navedeno su prednosti peleta zbog kojih se sve veći broj stanovnika i u Bosni i Hercegovini okreće korištenju peleta za zagrijavanje tokom zime.

Samir Isaković ističe
 da je njegov biznis još u razvoju, te da
je potrebno još neko vrijeme za optimizaciju proizvodnje kako bi se postigli
značajniji rezultati. Za sada ima stalne kupce i veći dio zarade ulaže u dalji
razvoj proizvodnog pogona. Naglašava da sama proizvodnja nije komplikovana, ali
da je potrebno dosta opreme i mašina da bi se došlo do proizvodnje većih
količina peleta. Svakako jedan od glavnih Samirovih ciljeva za dalji razvoj
njegovog biznisa jeste uspostavljanje robotizovane proizvodnje, čime bi se unaprijedila  efikasnost a dugoročno smanjili troškovi
proizvodnje.

Potencijalnim preduzetnicima Samir poručuje  da, ukoliko imaju ili žele da pokrenu vlastiti biznis, a pri tome osjećaju i vjeruju da njihova ideja može jednog dana biti uspješna priča, da budu ustrajni u realizaciji iste. „Ma koliko vam drugi možda govorili kako nećete uspjeti, kako je rizično upustiti se u pokretanje i razvoj vlastitog biznisa, za uspjeh su najbitniji vjera u sebe i predani rad“, ističe na kraju ovaj mladi preduzetnik iz Zenice.

Više informacija o Obrtu Pellet možete pronaći na:

Obrt Pellet FB: https://www.facebook.com/PelletBespepelko/

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada
Švicarske u partnerstvu sa više od 30 lokalnih zajednica (općine, gradovi i
kantoni) razvio je program za razvoj poslovnih poduhvata pod nazivom YEP
inkubator poslovnih ideja. U okviru YEP inkubatora poslovnih ideja je samo u 2018.godini
pokrenuto preko 100 biznisa. Podršku mladim preduzetnicima nastavlja 
Investicijska fondacija
IMPAKT. 

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT Grupacija TNT GROUP